S.No Pdf File Name
1 KARACHI, HYDERABAD, SUKKUR-Valuation 2021
2 BADIN June 2021
3 DADU June 2021
4 GHOTKI June 2021
5 JACOBABAD June 2021
6 JAMSHORO - Valuation Table 2021
7 KASHMORE-Valuation Table 2021
8 KHAIRPUR MIRS - Valuation Table 2021
9 LARKANA - Valuation Table 2021
10 MATIARI - Valuation Table 2021
11 MIRPURKHAS - Valuation Table 2021
12 NAUSHAHRO FEROZE - Valuation Table 2021
13 PIU-Valuation 2021
14 QAMBAR SHAHDADKOT - Valuation Table 2021
15 ROHRI & PANO AQIL - Valuation Table 2021
16 SANGHAR - Valuation Table 2021
17 SHAHEED BENAZIRABAD - Valuation Table 2021
18 SHIKARPUR - Valuation Table 2021
19 SUJAWAL - Valuation Table 2021
20 TANDO ALLAHYAR - Valuation Table 2021
21 TANDO JAM - Valuation Table 2021
22 TANDO MUHAMMAD KHAN - Valuation Table 2021
23 THARPARKAR - Valuation Table 2021
24 UMERKOT - Valuation Table 2021
25 Karachi
26 Sajawal,Mirpurbathoro,Jati,Chuhar Jamali
27 Matiari,Saeedabad,Hala,BhittShah
28 Qambar,ShahdadKot,Naseerabad,Warah,Miro Khan,Qubo Saeed Khan
5 TandoAllahYaar,Chambar,Nasarpur
29 Hyderabad
30 Nawabshah,Sarkand,Qazi Ahmed,Daur,Bandhi,Jam Sahab,Daulat Pur,Shahpur Jahania
31 Mirpurkhas,Digri,Kot Ghulam Muhammad,Jhudo,Naukot,Mirwah
32 Jacobabad
33 Shikarpur
34 Khairpur,Gambat,Kohra,Ranipur,Pir Jo Goth,Sobho Dero,Pacca Chang,Kot Diji,Thari,Mirwah,Piryalo,Setharaja,Hingorja,Chondko
35 Kashmore,Kandhkot
36 Sanghar,ShahdadPur,TandoAdam,Khipro,Sinjhoro,Shahpur Chakar
37 Umerkot,Kunri,Samaro
38 Badin,Matli,Talhar,Tando Bago,Shaheed Fazal Rahu,Khoski,Tando Ghulam Ali
39 Karachi June 2019